Algemene voorwaarden

Wanneer je iets koopt, word je vrijwel altijd geconfronteerd met ‘de kleine lettertjes’. Deze in de volksmond genoemde kleine lettertjes zijn de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden bevatten de rechten en plichten van koper en verkoper. Vaak zijn de voorwaarden ontzettend moeilijk leesbaar en is het document enorm uitgebreid.

Informatieplicht

Als een verkoper gebruikt maakt van algemene voorwaarden moet hij deze voor de verkoop van het product of de dienst aan je laten lezen. Het enkele mededelen: ‘op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing’ is niet genoeg! Vaak zijn de algemene voorwaarden ook te raadplegen op websites van winkels en bedrijven. De voorwaarden worden vaak op de achterkant van contracten en bonnetjes geprint. Dit informeren van de koper door de verkoper, wordt ook wel de informatieplicht voor de verkoper genoemd.

Ben ik aan de algemene voorwaarden gebonden?

Als de verkoper jou voor de koop de algemene voorwaarden heeft laten doorlezen en jij als koper daarmee akkoord bent gegaan, ben je in principe aan de voorwaarden gebonden. De verkoper mag echter niet ‘zo maar’ alles opnemen in deze kleine lettertjes. Er zijn dingen die de verkoper (bijna) nooit van je mag vragen. Deze regels zijn opgenomen in de grijze en zwarte lijst. Wanneer deze afspraken in de algemene voorwaarden zijn opgenomen, kan de verkoper jou als koper hier niet op aanspreken.

Grijze en zwarte lijst

Afspraken die op de grijze lijst staan, zijn dingen die de verkoper bijna nooit van je mag vragen. Er moet sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden waardoor dat wel kan. Dingen die op de zwarte lijst staan, mag een verkoper nooit in de algemene voorwaarden opnemen.

Voorbeelden van afspraken die op de grijze lijst staan (en dus bijna nooit toegestaan zijn):

  • Ongebruikelijk lange of geen concrete termijn om het contract na te komen;
  • De verkoper kan via de algemene voorwaarden onder zijn verplichtingen uit komen;
  • De verkoper kan het contract zonder reden opzeggen;
  • De koper kan geen beroep doen op schadevergoeding;
  • De koper moet om met de verkoper in zee te gaan bij een derde ook diensten of goederen afnemen.

Voorbeelden van afspraken die op de zwarte lijst staan (en dus nooit toegestaan zijn):

  • Bij een gebrekkig product moet de koper eerst de fabrikant aanspreken en dan pas de verkoper;
  • De schade die de verkoper veroorzaakt moet de koper betalen;
  • De koper moet verplicht afzien van eventuele juridische procedures.
× Hoe kan ik u helpen?